Patent

 Patent'le ilgili bilgiler

  

PATENT

 

Tanım : Patent, yeni, sanayiye uygulanabilen ve teknolojinin bilinen seviyesini aşan  buluşlar için ihdas edilmiş bir tescildir. İncelemeli ve incelemesiz olarak ikiye ayrılır. İncelemeli patentlerde koruma süresi 20 , incelemesiz patentlerde 7 yıldır.

Prosedür : İlk olarak eğer buluş bir kimyasal ürüne yada yönteme ilişkin değilse tescil edilmesi istenen buluşa ait  teknik çizimler hazırlanır. Teknik resimlerde ölçü kullanılmaz ve ayrıntısına girilmez. Buluşun çalışma şeklini anlatması ve ilgili parçaları numaralı olarak göstermesi yeterlidir. İkinci aşamada buluşu ayrıntıları ile açıklayan ve teknik resimlere atıf yapan buluş tarifnamesi hazırlanır. Tarifnamede teknolojik problem ve buluşun bu probleme getirdiği çözüm veya çözümler açıklanır. Buluşun tüm yönlerinin açıklanmasına, varsa alternatiflerinin anlatılmasına özen gösterilir. Üçüncü aşamada buluşa ait istemler hazırlanır. İstemler, teknik resimlere atıf yapmaksızın ve tarifnamedeki hususları aşmaksızın, buluşun korunması istenen özelliklerini olabilecek en kısa şekilde belirtir. İstemler elde edilecek sonucu, maksadı düzenler şekilde yazılmaz. Özelliği, buluşun özelliklerini anlatmasıdır. Son aşamada enstitünün bülteninde yayınlanmaya elverişli olacak şekilde ve 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde buluşun  özeti hazırlanarak enstitüye gönderilir.

Enstitü, özet, tarifname ve istemleri 551 sayılı kararname ve bunun nasıl uygulanacağını gösteren yönetmelik açısından   ve sadece şekli yönden inceler. Daha sonra birlikte çalıştığı patent ofisleri (Enstitüleri) aracılığıyla teknolojinin bilinen seviyesi araştırması yaptırır.Yani sözkonusu buluşun daha önce var olup olmadığı, bilinip bilinmediği yada bu alanda teknolojinin hangi düzeyde olduğu araştırması yaptırır. Daha sonra buluş enstitü tarafından yayına çıkarılır. Bu prosedür yaklaşık 24-28 ay arasında bir süreye tekabül eder.

 

Hizmetlerimiz : Şirketimiz patent koruma hizmetleriyle ilgili olarak şu hizmetleri sunmaktadır:

            ·Teknik resim ve çizimlerin hazırlanması ve teknik danışmanlık,

            ·Tarifname ve istemlerin hazırlanması dosyalanması,

            ·Gerekli durumlarda çeviri işlemlerinin yapılması,

            ·Hukuki danışmanlık-Takip ve itiraz işlemlerinin yapılması,

            ·Devir ve lisans işlemlerinin yapılması,

            ·Takip ve itiraz işlemleri,

            ·Yıllık ücretlerin takibi ve ödenmesi

·Yurtdışı başvuru işlemleri